CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 8 Odpowiedzi na egzaminy

1. Co jest wynikiem połączenia dwóch lub więcej przełączników ze sobą?

Liczba domen emisji jest zwiększona.

Rozmiar domeny emisji jest zwiększony. *

Liczba domen kolizyjnych jest zmniejszona.

Rozmiar domeny kolizyjnej został zwiększony.

2. Zobacz wystawę. Ile jest domen emisji?

1

2)

3)

4 *

3. Jakie są dwa powody, dla których administrator sieci może chcieć utworzyć podsieci? (Wybierz dwa.)

upraszcza projektowanie sieci

poprawia wydajność sieci *

łatwiejsze do wdrożenia zasad bezpieczeństwa *

wymagane zmniejszenie liczby routerów

wymagane zmniejszenie liczby przełączników

4. Zobacz wystawę. Firma używa w swojej sieci bloku adresu 128.107.0.0/16. Jaka maska ​​podsieci zapewniłaby maksymalną liczbę podsieci o równej wielkości, zapewniając jednocześnie wystarczającą liczbę adresów hosta dla każdej podsieci na wystawie?

255.255.255.0

255.255.255.128 *

255.255.255.192

255.255.255.224

255.255.255.240

5. Zobacz wystawę. Administrator sieci przypisał sieci LAN LBMISS zakres adresów 192.168.10.0. Ten zakres adresów został podsieci przy użyciu prefiksu / 29. Aby pomieścić nowy budynek, technik zdecydował się użyć piątej podsieci do skonfigurowania nowej sieci (podsieć zero to pierwsza podsieć). Zgodnie z zasadami firmy interfejs routera zawsze ma przypisany pierwszy użyteczny adres hosta, a serwer grupy roboczej otrzymuje ostatni użyteczny adres hosta. Którą konfigurację należy wprowadzić we właściwościach serwera grupy roboczej, aby umożliwić łączność z Internetem?

Adres IP: 192.168.10.65 maska ​​podsieci: 255.255.255.240, brama domyślna: 192.168.10.76

Adres IP: 192.168.10.38 maska ​​podsieci: 255.255.255.240, brama domyślna: 192.168.10.33

Adres IP: 192.168.10.38 maska ​​podsieci: 255.255.255.248, brama domyślna: 192.168.10.33 *

Adres IP: 192.168.10.41 maska ​​podsieci: 255.255.255.248, brama domyślna: 192.168.10.46

Adres IP: 192.168.10.254 maska ​​podsieci: 255.255.255.0, brama domyślna: 192.168.10.1

6. Jeśli urządzenie sieciowe ma maskę / 28, ile adresów IP jest dostępnych dla hostów w tej sieci?

256

254

62

32

16

14 *

7. Jaka maska ​​podsieci byłaby użyta, gdyby dostępnych było 5 bitów hosta?

255.255.255.0

255.255.255.128

255.255.255.224 *

255.255.255.240

8. Ile adresów hostów jest dostępnych w sieci 172.16.128.0 z maską podsieci 255.255.252.0?

510

512

1022 *

1024

2046

2048

9. Ile bitów należy pożyczyć z części hosta adresu, aby pomieścić router z pięcioma połączonymi sieciami?

dwa

trzy*

cztery

pięć

10. Administrator sieci chce mieć tę samą maskę sieci dla wszystkich sieci w konkretnej małej witrynie. Witryna ma następujące sieci i liczbę urządzeń:
telefony IP – 22 adresy
Komputery – wymagany 20 adresów
Drukarki – wymagany 2 adresy
Skanery – wymagany 2 adresy

Administrator sieci uznał, że 192.168.10.0/24 ma być siecią używaną w tej witrynie. Która maska ​​pojedynczej podsieci najlepiej wykorzysta dostępne adresy dla czterech podsieci?

255.255.255.0

255.255.255.192

255.255.255.224 *

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.252

11. Firma ma adres sieciowy 192.168.1.64 z maską podsieci 255.255.255.192. Firma chce utworzyć dwie podsieci, które zawierałyby odpowiednio 10 hostów i 18 hostów. Które dwie sieci by to osiągnęły? (Wybierz dwa.)

192.168.1.16/28

192.168.1.64/27*

192.168.1.128/27

192.168.1.96/28*

192.168.1.192/28

12. Administrator sieci zmienia podsieć w sieć. Najmniejsza podsieć ma maskę 255.255.255.248. Ile użytecznych adresów hosta zapewni ta podsieć?

4

6 *

8

10

12

13. Zobacz wystawę.

Biorąc pod uwagę adres sieciowy 192.168.5.0 i maskę podsieci 255.255.255.224, ile łącznych adresów hostów jest nieużywanych w przypisanych podsieciach?

56

60

64

68

72 *

14. Zobacz wystawę. Biorąc pod uwagę adresy, które zostały już użyte i które muszą pozostać w zasięgu sieci 10.16.10.0/24, jaki adres podsieci można przypisać do sieci zawierającej 25 hostów?

10.16.10.160/26

10.16.10.128/28

10.16.10.64/27*

10.16.10.224/26

10.16.10.240/27

10.16.10.240/28

15. Administrator sieci musi monitorować ruch sieciowy do iz serwerów w centrum danych. Jakie funkcje schematu adresowania IP należy zastosować do tych urządzeń?

losowe adresy statyczne w celu poprawy bezpieczeństwa

adresy z różnych podsieci dla nadmiarowości

przewidywalne statyczne adresy IP dla łatwiejszej identyfikacji *

adresy dynamiczne w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa duplikowania adresów

16. Które dwa powody ogólnie sprawiają, że DHCP jest preferowaną metodą przypisywania adresów IP hostom w dużych sieciach? (Wybierz dwa.)

Eliminuje większość błędów konfiguracji adresu. *

Zapewnia, że ​​adresy są stosowane tylko do urządzeń wymagających stałego adresu.

Gwarantuje, że każde urządzenie, które potrzebuje adresu, je otrzyma.

Zapewnia adres tylko urządzeniom, które są upoważnione do podłączenia do sieci.

Zmniejsza obciążenie personelu obsługi sieci. *

17. Serwer DHCP służy do dynamicznego przypisywania adresów IP hostom w sieci. Pula adresów jest skonfigurowana z 192.168.10.0/24. W tej sieci są 3 drukarki, które muszą używać zarezerwowanych statycznych adresów IP z puli. Ile adresów IP w puli pozostało do przydzielenia innym hostom?

254

251 *

252

253

18. Zobacz wystawę. Firma wdraża schemat adresowania IPv6 w swojej sieci. Dokument projektu firmy wskazuje, że część podsieci adresów IPv6 jest używana w nowym hierarchicznym projekcie sieci, z podsekcją lokacji reprezentującą wiele lokalizacji geograficznych firmy, sekcją podstrony reprezentującą wiele kampusów w każdej lokacji oraz sekcja podsieci wskazująca każdy segment sieci oddzielony routerami. Przy takim schemacie jaka jest maksymalna liczba podsieci osiągnięta na podstronę?

0

4

16 *

256

19. Jaki jest prefiks adresu hosta 2001: DB8: BC15: A: 12AB :: 1/64?

2001: DB8: BC15

2001: DB8: BC15: A *

2001: DB8: BC15: A: 1

2001: DB8: BC15: A: 12

20. Rozważ następujący zakres adresów:

2001: 0DB8: BC15: 00A0: 0000 ::

2001: 0DB8: BC15: 00A1: 0000 ::

2001: 0DB8: BC15: 00A2: 0000 ::

2001: 0DB8: BC15: 00AF: 0000 ::

Długość prefiksu dla zakresu adresów wynosi / 60

21. Dopasuj podsieć do adresu hosta, który byłby zawarty w podsieci. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności.

– nie oceniono –
192.168.1.68 -> 192.168.1.64/27
– nie oceniono –
192.168.1.48 -> 192.168.1.32/27 192.168.1.121 -> 192.168.1.96/27

22. Zobacz wystawę. Dopasuj sieć do poprawnego adresu IP i prefiksu, który spełni wymagania adresowania hosta dla każdej sieci. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności.

– nie oceniono –
192.168.0.192 / 27 -> Sieć C
– nie oceniono –
192.168.0.0 / 25 -> Sieć A 192.168.0.224 / 30 -> Sieć D 192.168.0.128 / 26 -> Sieć B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *