CISCOSieci Komputerowe

V5CCNA 2 v5 RSE Rozdział 4 Egzamin Odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 4 Egzamin Odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania


Jaki typ adresu IPv6 jest wymagany co najmniej w interfejsach obsługujących IPv6?

statyczny
globalny unicast
link-local *
loopback
unikalny lokalny


Aby trzy pakiety mogły zostać wysłane do zdalnego miejsca docelowego, jakie informacje należy skonfigurować na hoście? (Wybierz trzy.)

brama domyślna *
nazwa hosta
adres serwera DNS adres
serwera DHCP adres
IP *
maska ​​podsieci *


Jakie dwie informacje są wyświetlane w wynikach komendy show ip interface short? (Wybierz dwa.)

Adresy MAC
Statusy warstwy 1 * Adresy IP Adresy następnego przeskoku Opisy interfejsów Ustawienia prędkości i dupleksu


4


Ustaw opcje w następującej kolejności: metryka sieci docelowego 
następnego przeskoku  – brak oceny – odległość  źródłowa znacznika czasu  trasy protokołu protokół trasy – brak oceny –

  


Które dwa elementy są używane przez urządzenie hosta podczas wykonywania operacji ANDing w celu ustalenia, czy adres docelowy znajduje się w tej samej sieci lokalnej? (Wybierz dwa.)

docelowy adres MAC
numer sieci
docelowy adres IP *
źródłowy adres MAC
maska ​​podsieci *

6


Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show ipv6 route na R1. Jakie dwa wnioski można wyciągnąć z tabeli routingu? (Wybierz dwa.)

Pakiety przeznaczone dla sieci 2001: DB8: ACAD: 2 :: / 64 będą przekazywane przez Fa0 / 1.
R1 nie zna trasy do żadnych zdalnych sieci. * Interfejs Fa0 / 1 jest skonfigurowany z adresem IPv6 2001: DB8: ACAD: A :: 12. * Pakiety przeznaczone do sieci 2001: DB8: ACAD: 2 :: 54/128 zostanie przekazane przez Fa0 / 0. Sieć FF00 :: / 8 jest instalowana za pomocą statycznego polecenia trasy.

7


Zobacz wystawę. Jaki jest cel podświetlonego pola w wierszu wyświetlanym po poleceniu show ip route?

Wskazuje, że jest to bezpośrednio połączona trasa.
Wskazuje, że ta trasa została usunięta z tabeli routingu.
Wskazuje, że ta trasa została poznana przez EIGRP. *
Wskazuje, że jest to trasa domyślna.


Które dwa stwierdzenia poprawnie opisują pojęcia odległości administracyjnej i metryki? (Wybierz dwa.)

Metryka różni się w zależności od tego, który protokół warstwy 3 jest kierowany, na przykład IP.
Router najpierw instaluje trasy o większych odległościach administracyjnych.
Wartość odległości administracyjnej nie może zostać zmieniona przez administratora sieci.
Trasy z najmniejszą metryką do miejsca docelowego wskazują najlepszą ścieżkę. * Odległość administracyjna oznacza wiarygodność konkretnej trasy. * Metryka jest zawsze określana na podstawie liczby przeskoków.


Jakie są dwie funkcje routera? (Wybierz dwa.)

Zarządza bazą danych VLAN.
Zwiększa rozmiar domeny emisji.
Kontroluje przepływ danych za pomocą adresów warstwy 2.
Określa najlepszą ścieżkę do wysyłania pakietów. * Łączy wiele sieci IP. *

10 
Pakiet przenosi się z hosta w jednej sieci do urządzenia w sieci zdalnej w ramach tej samej firmy. Jeśli NAT nie jest wykonywany na pakiecie, które dwa elementy pozostają niezmienione podczas przesyłania pakietu ze źródła do miejsca docelowego? (Wybierz dwa.)

docelowy adres MAC
źródło tablica ARP
źródłowy adres IP * docelowy adres IP * źródłowy adres MAC Nagłówek warstwy 2

11


Zobacz wystawę. PC1 próbuje połączyć się z serwerem_plików1 i wysyła żądanie ARP w celu uzyskania docelowego adresu MAC. Jaki adres MAC otrzyma PC1 w odpowiedzi ARP?

adres MAC serwera_plików1
adres MAC S2
adres MAC interfejsu G0 / 0 na R2
adres MAC S1
adres MAC interfejsu G0 / 0 na R1 *

12 
Administrator sieci konfiguruje interfejs fa0 / 0 na routerze R1 za pomocą polecenia adres IP 172.16.1.254 255.255.255.0. Jednak gdy administrator wyda polecenie show ip route, tabela routingu nie pokazuje bezpośrednio podłączonej sieci. Jaka jest możliwa przyczyna problemu?

Interfejs fa0 / 0 nie został aktywowany. *
Żadne pakiety z siecią docelową 172.16.1.0 nie zostały wysłane do R1.
Maska podsieci jest niepoprawna dla adresu IPv4.
Najpierw należy zapisać konfigurację.

13 
Które polecenie służy do skonfigurowania adresu IPv6 w interfejsie routera, aby router połączył ręcznie określony prefiks sieci z automatycznie generowanym identyfikatorem interfejsu?

ipv6 włącz
adres ipv6 adres ipv6 / długość prefiksu eui-64 *
adres ipv6 adres ipv6 / długość prefiksu link-local
adres ipv6 adres ipv6 / długość prefiksu

14 
Wypełnij puste pole.
Gdy router odbiera pakiet, sprawdza adres docelowy pakietu i przegląda tabelę „  routingu  ”, aby określić najlepszą ścieżkę do przekazania pakietu.

15 
Administrator sieci konfiguruje router za pomocą polecenia ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226. Jaki jest cel tego polecenia?

w celu zapewnienia trasy do przekazywania pakietów, dla których nie ma trasy w tabeli routingu *
do przekazywania pakietów przeznaczonych dla sieci 0.0.0.0 do urządzenia o adresie IP 209.165.200.226 w
celu dodania trasy dynamicznej dla sieci docelowej 0.0.0.0 do tablica routingu
do przekazywania wszystkich pakietów do urządzenia o adresie IP 209.165.200.226

16


Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show ipv6 route na R1. Które dwa typy tras są wyświetlane w tabeli routingu? (Wybierz dwa.)

trasa poznana przez protokół routingu EIGRP
bezpośrednio połączonej sieci *
trasa poznana przez protokół routingu OSPF trasa
statyczna trasa
hosta lokalnego *

17 
Jaki adres zmienia się, gdy pakiet przemieszcza się przez wiele przeskoków Ethernet warstwy 3 do miejsca docelowego?

źródłowy adres warstwy 2 *
źródłowy adres IP
docelowy port
docelowy adres IP

18


Zobacz wystawę. Co router zrobi z pakietem, który ma docelowy adres IP 192.168.12.227?

Upuść pakiet.
Wyślij pakiet przez interfejs GigabitEthernet0 / 1.
Wyślij pakiet przez interfejs Serial0 / 0/0. *
Wyślij pakiet przez interfejs GigabitEthernet0 / 0.

19 
Administrator sieci wdraża dynamiczne protokoły routingu dla firmy. Które polecenie może wydać administrator na routerze, aby wyświetlić obsługiwane protokoły routingu?

Router (config) # router? *
Router (config) # ip forward-protokół?
Router (config) # service?
Router (config) # ip route?

20


Zobacz wystawę. Administrator sieci skonfigurował R1 jak pokazano. Gdy administrator sprawdza stan interfejsu szeregowego, interfejs jest wyświetlany jako administracyjnie wyłączony. Jakie dodatkowe polecenie musi zostać wprowadzone w interfejsie szeregowym R1, aby uruchomić interfejs?

brak zamykania *
koniec
szybkości zegara 128000
Włącz IPv6

21 
Jaka jest jedna cecha odróżniająca routery od przełączników warstwy 2?

Przełączniki używają tabel informacji w celu określenia sposobu przetwarzania ruchu danych. Routery nie.
Przełączniki przenoszą pakiety z jednego interfejsu fizycznego do drugiego. Routery nie.
Routery obsługują różne typy interfejsów. Przełączniki zazwyczaj obsługują interfejsy Ethernet. *
Routery można skonfigurować z adresami IP. Przełączniki nie mogą.

22 
Które stwierdzenie opisuje trasę, której nauczyliśmy się dynamicznie?

Jest identyfikowany przez przedrostek C w tabeli routingu.
Jest automatycznie aktualizowany i obsługiwany przez protokoły routingu. *
Zmiany w topologii sieci nie mają na niego wpływu.
Ma odległość administracyjną 1.

23


Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show ip route na R2. Jakie dwa typy tras są zainstalowane w tabeli routingu? (Wybierz dwa.)

bezpośrednio połączone sieci *
trasy, które są uczone przez protokół routingu OSPF
skonfigurowane domyślne trasy
trasy, które są uczone przez protokół routingu EIGRP *
skonfigurowana trasa statyczna do sieci 209.165.200.224

24 
Kiedy komputer pinguje inny komputer po raz pierwszy, jaki typ wiadomości umieszcza w sieci w celu ustalenia adresu MAC drugiego urządzenia?

komunikat RFI (Request for Information)
żądanie ARP *
ICMP pinguje
multiemisję na dowolne urządzenie warstwy 3 podłączone do sieci lokalnej

Jeden komentarz do “V5CCNA 2 v5 RSE Rozdział 4 Egzamin Odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *