CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 5 Egzamin odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 5 Egzamin odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania


Wypełnij puste pole. Nie używaj skrótów.
Inżynier sieci rozwiązuje problem z konfiguracją nowych sieci VLAN w sieci. Które polecenie służy do wyświetlenia listy sieci VLAN, które istnieją w przełączniku? „  Show vlan  ”


Jaka jest wada używania przełączników wielowarstwowych do routingu między sieciami VLAN?

Przełączniki wielowarstwowe mają większe opóźnienia dla routingu w warstwie 3.
Drzewo opinające musi być wyłączone, aby zaimplementować routing na przełączniku wielowarstwowym.
Przełączniki wielowarstwowe są droższe niż implementacje typu router na patyku. *
Przełączniki wielowarstwowe są ograniczone do używania łączy trunkingowych do routingu w warstwie 3.

3)


Zobacz wystawę. W przypadku sieci VLAN 15, 30 i 45 zaimplementowano konfigurację routera na patyku, zgodnie z danymi wyjściowymi komendy show running-config. Komputery w sieci VLAN 45 korzystające z sieci 172.16.45.0 / 24 mają problemy z połączeniem z komputerami w sieci VLAN 30 w sieci 172.16.30.0 / 24. Który błąd najprawdopodobniej powoduje ten problem?

Polecenie braku zamykania nie jest dostępne w GigabitEthernet 0 / 0.30
Interfejs GigabitEthernet 0/0 nie ma adresu IP.
W GigabitEthernet 0 / 0.30 skonfigurowano niepoprawny adres IP. *
Niewłaściwy VLAN został skonfigurowany w GigabitEthernet 0 / 0,45

4


Zobacz wystawę. Administrator sieci skonfigurował router CiscoVille za pomocą powyższych poleceń, aby zapewnić routing między sieciami VLAN. Jakie polecenie będzie wymagane na przełączniku podłączonym do interfejsu Gi0 / 0 na routerze CiscoVille, aby umożliwić routing między sieciami VLAN?

tryb przełączania trunk *
tryb przełączania dynamiczny pożądany
tryb przełączania dostęp
brak przełącznika

5


Zobacz wystawę. Przełącznik wykonuje routing dla hostów łączących się z VLAN 5. Jeśli komputer uzyskuje dostęp do serwera internetowego z Internetu, w którym momencie do ramki zostanie dodany numer VLAN?

punkt A
punkt B
punkt D
punkt C
punkt E
W ramce nie dodano numeru VLAN. *


Komunikacja między sieciami VLAN nie występuje w konkretnym budynku szkoły. Których dwóch poleceń mógłby użyć administrator sieci do sprawdzenia, czy komunikacja między VLAN działała poprawnie między routerem a przełącznikiem warstwy 2, gdy wdrożono metodę projektowania routera na patyku? (Wybierz dwa.)

Za pomocą przełącznika wydaj polecenie show vlans.
Z routera wydaj polecenie show interface interface.
Z przełącznika wydaj polecenie show interface trunk. *
Z przełącznika wydaj polecenie show interface interface.
Z routera wydaj polecenie show ip route. *
Z routera wydaj polecenie show interface trunk.

7


Zobacz wystawę. Router RA odbiera pakiet o adresie źródłowym 192.168.1.35 i adresie docelowym 192.168.1.85. Co router zrobi z tym pakietem?

Router upuści pakiet.
Router przekaże interfejs FastEthernet 0 / 1.2 i interfejs FastEthernet 0 / 1.3.
Router prześle interfejs wysyłania pakietów FastEthernet 0 / 1.1.
Router prześle interfejs wysyłania pakietów FastEthernet 0 / 1.2. *
Router przekaże interfejs wysyłania pakietów FastEthernet 0 / 1.3.


Jakie warunki są wymagane, aby umożliwić przełączanie warstwy 3?

Wszystkie uczestniczące przełączniki muszą mieć unikalne numery VLAN.
Części między sieciami VLAN przełączania warstwy 3 muszą korzystać z routera na patyku.
Przełącznik warstwy 3 musi mieć włączony routing IP. *
Wszystkie routowane podsieci muszą znajdować się w tej samej sieci VLAN.


Jaki typ projektu komunikacji między VLAN wymaga konfiguracji wielu podinterfejsów?

starsze trasy
routingu między sieciami VLAN dla
routera VLAN zarządzania na patyku *
routing za pomocą przełącznika wielowarstwowego

10


Zobacz wystawę. Administrator sieci konfiguruje RT1 do routingu między sieciami VLAN. Przełącznik jest poprawnie skonfigurowany i działa. Host1, Host2 i Host3 nie mogą się ze sobą komunikować. Co powoduje problem na podstawie konfiguracji routera?

Routery nie obsługują enkapsulacji 802.1Q w interfejsach podrzędnych.
Adresy IP w interfejsach są niepoprawnie dopasowane do sieci VLAN. *
Każdy podinterfejs Fa0 / 0 nie wymaga osobnych poleceń wyłączania.
W interfejsie Fa0 / 0 brakuje informacji o konfiguracji adresu IP.

11 W 
jaki sposób ruch jest kierowany między wieloma sieciami VLAN na przełączniku wielowarstwowym?

Ruch jest kierowany przez wewnętrzne interfejsy VLAN. *
Ruch jest kierowany przez interfejsy fizyczne.
Ruch jest rozgłaszany przez wszystkie interfejsy fizyczne.
Ruch jest kierowany za pośrednictwem interfejsów.

12


Zobacz wystawę. Komunikacja między sieciami VLAN nie występuje. Co może być problemem?

Użyto niewłaściwego portu w routerze.
Port przełącznika Gi1 / 1 nie jest w trybie trunkingu. *
Bramy domyślne nie zostały skonfigurowane dla każdej sieci VLAN.
Istnieje problem dupleksu między przełącznikiem a routerem.

13 
Jaka jest wada korzystania z routingu między routerami VLAN typu router-on-stick?

nie obsługuje pakietów ze znacznikami VLAN
nie skaluje się znacznie powyżej 50 sieci VLAN *
wymaga użycia wielu interfejsów routera skonfigurowanych do działania, ponieważ łącza dostępowe
wymagają użycia większej liczby interfejsów fizycznych niż starszego routingu między sieciami VLAN

14 
Które stwierdzenie opisuje wadę używania podinterfejsów routera do routingu między VLAN?

Ruch routowany musi konkurować o przepustowość na interfejsie jednego routera. *
Cały nieoznaczony ruch jest odrzucany.
Jest droższy niż używanie indywidualnych interfejsów routera.
Trunkingu nie można użyć do połączenia routera z przełącznikiem.

15 
Wypełnij puste miejsce akronimem.
Podczas konfigurowania routingu między sieciami VLAN na przełączniku wielowarstwowym, /  SVI  jest używany jako interfejs VLAN z wirtualną trasą.

16


Zobacz wystawę. Administrator sieci sprawdza konfigurację routingu między sieciami VLAN. Użytkownicy skarżą się, że PC2 nie może komunikować się z PC1. Na podstawie danych wyjściowych, jaka jest możliwa przyczyna problemu?

Interfejs poleceń GigabitEthernet0 / 0,5 został wprowadzony niepoprawnie.
W interfejsie Gi0 / 0 nie ma skonfigurowanego adresu IP.
Polecenie enkapsulacji dot1Q 5 zawiera niewłaściwą sieć VLAN. *
Polecenie braku zamykania nie jest wprowadzane w interfejsach podrzędnych.
Gi0 / 0 nie jest skonfigurowany jako port trunk.

17


Zobacz wystawę. Administrator sieci sprawdza konfigurację routingu między sieciami VLAN. Użytkownicy skarżą się, że komputery PC w różnych sieciach VLAN nie mogą się komunikować. Na podstawie danych wyjściowych, jakie są dwa błędy konfiguracji interfejsu przełącznika Gi1 / 1? (Wybierz dwa.)

Protokół enkapsulacji trunkingowej jest źle skonfigurowany.
Negocjacja trunkingu jest włączona na Gi1 / 1.
Gi1 / 1 jest skonfigurowany jako tryb łącza. *
Voice VLAN nie jest przypisany do Gi1 / 1.
Gi1 / 1 znajduje się w domyślnej sieci VLAN. *

18 
Podczas konfigurowania routingu między sieciami VLAN na przełączniku wielowarstwowym administrator sieci wydaje polecenie no switchport na interfejsie podłączonym do innego przełącznika. Jaki jest cel tego polecenia?

aby utworzyć przełączany interfejs wirtualny w
celu zapewnienia łącza dostępu, które oznacza ruch VLAN,
aby utworzyć routowany port dla jednej sieci * w
celu zapewnienia statycznego łącza trunk

19 
Inicjalizacja PT została pominięta. Nie będziesz mógł zobaczyć aktywności PT.
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Wypełnij puste pole Nie używaj skrótów.
Którego polecenia brakuje na przełączniku warstwy 3, aby przywrócić pełną łączność między komputerem PC1 a serwerem WWW?
„ Adres IP 192.168.20.1 255.255.255.0  ” 

20 
Mała uczelnia używa sieci VLAN 10 dla sieci szkolnej i sieci VLAN 20 dla sieci biurowej. Co jest potrzebne, aby umożliwić komunikację między tymi dwiema sieciami VLAN podczas korzystania ze starszego routingu między sieciami VLAN?

Do połączenia z routerem potrzebny jest przełącznik z portem skonfigurowanym jako trunk.
Potrzebne są dwie grupy przełączników, każdy z portami skonfigurowanymi dla jednej sieci VLAN.
Należy użyć routera z co najmniej dwoma interfejsami LAN. *
Do połączenia się z SVI na przełączniku potrzebny jest router z jednym interfejsem VLAN.

21


Zobacz wystawę. Po próbie przejścia do konfiguracji pokazanej w routerze RTA administrator otrzymuje błąd, a użytkownicy w sieci VLAN 20 zgłaszają, że nie są w stanie dotrzeć do użytkowników w sieci VLAN 30. Co powoduje problem?

Komenda no shutdown powinna była zostać wydana na Fa0 / 0.20 i Fa0 / 0.30.
Na Fa0 / 0 nie ma adresu, który mógłby służyć jako brama domyślna.
Dot1q nie obsługuje podinterfejsów.
RTA używa tej samej podsieci dla VLAN 20 i VLAN 30. *

22


Zobacz wystawę. Administrator sieci musi skonfigurować router na patyku dla wyświetlanych sieci. Ile interfejsów będzie musiało zostać utworzonych na routerze, jeśli każda pokazana sieć VLAN ma zostać przekierowana, a każda sieć VLAN ma swój własny interfejs?

5
3
1
4 *
2

23


Zobacz wystawę. Które polecenie może wydać administrator, aby zmienić stan VLAN10 na wyższy?

Switch1 (config) # vlan 10 *

Switch1 (config) # interface vlan 10
Switch1 (config-if) # adres ip 192.168.10.1 255.255.255.0

Switch1 (config) # interfejs vlan 10
Switch1 (config-if) # adres IP 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch1 (config-if) # no shutdown

Switch1 (config) # interface vlan 10
Switch1 (config-if) # no shutdown

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *