CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 6 Egzamin odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 6 Egzamin odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania


Jakie są dwie zalety routingu statycznego w porównaniu z routingiem dynamicznym? (Wybierz dwa.)

Routing statyczny jest bezpieczniejszy, ponieważ nie reklamuje się w sieci. *
Routing statyczny jest stosunkowo łatwy do skonfigurowania w dużych sieciach.
Routing statyczny wymaga bardzo małej wiedzy o sieci do poprawnego wdrożenia.
Routing statyczny zużywa mniej zasobów routera niż routing dynamiczny. *
Routing statyczny dobrze skaluje się wraz z rozbudową sieci.

2)


Zobacz wystawę. Jaki jest najlepszy sposób, aby komputer A i komputer B skutecznie komunikowały się z witrynami w Internecie?

Skonfiguruj domyślną trasę od R1 do ISP i trasę statyczną od ISP do R1. *
Skonfiguruj trasę statyczną od R1 do ISP i trasę dynamiczną od ISP do R1.
Skonfiguruj protokół routingu między R1 a ISP i reklamuj wszystkie trasy.
Skonfiguruj trasę dynamiczną z R1 do ISP i trasę statyczną z ISP do R1.

3)


Zobacz wystawę. Przedstawiona mała firma korzysta z routingu statycznego. Użytkownicy sieci R2 R2 zgłosili problem z łącznością. Jaki jest problem?

R1 i R2 muszą korzystać z dynamicznego protokołu routingu.
R1 potrzebuje domyślnej trasy do R2.
R2 potrzebuje statycznej trasy do Internetu.
R2 potrzebuje statycznej trasy do sieci LAN R1.
R1 potrzebuje statycznej trasy do sieci LAN R2. *

4


Zobacz wystawę. Inżynier sieci dla pokazanej firmy chce używać podstawowego połączenia ISP dla wszystkich połączeń zewnętrznych. Zapasowe połączenie ISP jest używane tylko wtedy, gdy podstawowe połączenie ISP nie powiedzie się. Który zestaw poleceń osiągnąłby ten cel?

ip route 198.133.219.24 255.255.255.252
ip route 64.100.210.80 255.255.255.252

ip route 198.133.219.24 255.255.255.252
ip route 64.100.210.80 255.255.255.252 10

ip droga 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 0/0
ip droga 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 1/0

ip droga 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 0/0 ip droga 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 1/0 10 ******


Jaki typ trasy umożliwia routerowi przekazywanie pakietów, mimo że jego tabela routingu nie zawiera określonej trasy do sieci docelowej?

trasa ogólna trasa
docelowa trasa
dynamiczna trasa
domyślna *

6


Zobacz grafikę. Które polecenie zostanie użyte na routerze A do skonfigurowania trasy statycznej do kierowania ruchem z sieci LAN A przeznaczonej dla sieci LAN C?

A (config) # ip route 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.4.0
A (config) # ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
A (config) # ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1
A ( config) # ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2 *
A (config) # ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2


Administrator sieci konfiguruje router za pomocą polecenia ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2. Jak ta trasa pojawi się w tabeli routingu?

S 172.16.1.0 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0
S 172.16.1.0 [1/0] przez 172.16.2.2 *
C 172.16.1.0 [1/0] przez 172.16.2.2
C 172.16.1.0 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0

8


Zobacz wystawę. Administrator sieci musi skonfigurować domyślną trasę na routerze granicznym. Którego polecenia użyłby administrator, aby skonfigurować domyślną trasę, która będzie wymagała najmniejszego przetwarzania routera podczas przesyłania pakietów?

Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 /
0/1 * Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.133.219.5
Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0
Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.133.219.6


Dlaczego pływająca trasa statyczna byłaby konfigurowana z odległością administracyjną wyższą niż odległość administracyjna protokołu routingu dynamicznego działającego na tym samym routerze?

być priorytetową trasą w tablicy routingu,
która ma być używana jako trasa rezerwowa *
do działania jako brama ostateczności w
celu zrównoważenia obciążenia ruchem

10


Zobacz wystawę. Jakie polecenie byłoby użyte do skonfigurowania trasy statycznej na R1, aby ruch z obu sieci LAN mógł dotrzeć do sieci zdalnej 2001: db8: 1: 4 :: / 64?

ipv6 route 2001: db8: 1 :: / 65 2001: db8: 1: 3 :: 1
ipv6 route 2001: db8: 1: 4 :: / 64 2001: db8: 1: 3 :: 2 *
ipv6 route 2001: db8 : 1: 4 :: / 64 2001: db8: 1: 3 :: 1
trasa ipv6 :: / 0 serial0 / 0/0

11


Zobacz wystawę. Które domyślne polecenie trasy statycznej pozwoliłoby R1 potencjalnie dotrzeć do wszystkich nieznanych sieci w Internecie?

R1 (config) # ipv6 route 2001: db8: 32 :: / 64 G0 / 1 fe80 :: 2
R1 (config) # ipv6 route :: / 0 G0 / 0 fe80 :: 2
R1 (config) # ipv6 route :: / 0 G0 / 1 fe80 :: 2 *
R1 (config) # ipv6 route 2001: db8: 32 :: / 64 G0 / 0

12 
Które dwa stwierdzenia opisują klasowe adresy IP? (Wybierz dwa.)

Wszystkie podsieci w sieci mają ten sam rozmiar. *
Tylko adresy klasy A mogą być reprezentowane przez bity 100 wyższego rzędu.
Trzy z pięciu klas adresów są zarezerwowane do multiemisji i do celów eksperymentalnych.
Liczba bitów użytych do identyfikacji hostów jest ustalona przez klasę sieci. *
Do 24 bitów może stanowić część hosta adresu klasy C.
Można ustalić, do której klasy należy adres, czytając pierwszy bit.

13 
Firma posiada kilka sieci o następujących wymaganiach dotyczących adresu IP:
telefony IP – 50
komputerów – 70
kamer IP – 10
bezprzewodowych punktów dostępowych – 10
drukarek sieciowych – 10
skanerów sieciowych – 2

Który blok adresów byłby minimalny, aby pomieścić wszystkie te urządzenia, gdyby każdy typ urządzenia znajdował się w jego własnej sieci?

172.16.0.0/23
172.16.0.0/24*
172.16.0.0/22
172.16.0.0/25

14 Na 
co pozwala administratorowi sieci VLSM?

wykorzystać jeden publiczny adres IP do przetłumaczenia wielu adresów prywatnych
wykorzystać wiele różnych masek podsieci w tej samej przestrzeni adresów IP *
wykorzystać jeden dynamiczny protokół routingu w całej sieci
wykorzystać wiele protokołów routingu w systemie autonomicznym
wykorzystać jedną maskę podsieci w sieci hierarchicznej

15 
Jaka byłaby najlepsza trasa podsumowująca dla następujących sieci?
10.50.168.0/23
10.50.170.0/23
10.50.172.0/23
10.50.174.0/24

10.50.160.0/22

10.50.164.0/23

10.50.168.0/16

10.50.168.0/21*

10.50.168.0/22

10.50.168.0/23

16 
Co jest prawidłową trasą podsumowującą dla sieci IPv6 2001: 0DB8: ACAD: 4 :: / 64, 2001: 0DB8: ACAD: 5 :: / 64, 2001: 0DB8: ACAD: 6 :: / 64 i 2001: 0DB8 : ACAD: 7 :: / 64?

2001: 0DB8: ACAD: 0000 :: / 63
2001: 0DB8: ACAD: 0000 :: / 64
2001: 0DB8: ACAD: 0004 :: / 62 *
2001: 0DB8: ACAD: 0004 :: / 63

17 
Który typ trasy statycznej skonfigurowany na routerze używa tylko interfejsu wyjściowego?

bezpośrednio połączona trasa statyczna * w
pełni określona trasa
statyczna domyślna trasa
statyczna rekurencyjna trasa statyczna

18 
Które trzy polecenia rozwiązywania problemów z IOS mogą pomóc w wyodrębnieniu problemów ze statyczną trasą? (Wybierz trzy.)

pokaż trasę ip * pokaż interfejs ip krótkie * ping * tracert pokaż arp pokaż wersję19


Zobacz wystawę. Jakie dwa polecenia zmienią adres następnego przeskoku dla sieci 10.0.0.0/8 ze 172.16.40.2 na 192.168.1.2? (Wybierz dwa.)

A (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2 *
A (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0 /
0/0 A (config) # brak adresu ip 10.0.0.1 255.0.0.0 172.16 .40,2
A (config) # brak sieci 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2
A (config) # brak trasy ip 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2 *

20 
Co dzieje się z wprowadzeniem statycznej trasy w tabeli routingu, gdy interfejs wychodzący jest niedostępny?

Router odpytuje sąsiadów o trasę zastępczą.
Router przekierowuje trasę statyczną, aby zrekompensować utratę urządzenia następnego przeskoku.
Trasa zostanie usunięta z tabeli. *
Trasa pozostaje w tabeli, ponieważ została zdefiniowana jako statyczna.

21

Uruchom PT   Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie. Jaka jest nazwa serwera WWW wyświetlanego na stronie?

Webserver10 *
Główny
serwer WWW
MNSRV

22

Uruchom PT  Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Jaką statyczną trasę IPv6 można skonfigurować na routerze R1, aby utworzyć w pełni konwergentną sieć?

ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 S0 /
0/1 * ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 2001: db8: 32: 77 :: 1
ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 S0 /
0/0 ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 2001: db8: 10: 12 :: 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *