CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 6 Egzamin Odpowiedzi

Łączenie sieci

1. Jakie są dwie technologie WAN warstwy 2, które mogą zapewnić bezpieczne zdalne połączenia między oddziałami firmy? (Wybierz dwa.)


Przekaźnik ramki LTE dzierżawione linie * QoS IPsec

2. Jakie dwie specyfikacje OSI warstwy 1 określa DOCSIS dla kablowego połączenia internetowego? (Wybierz dwa.)

deterministyczna metoda dostępu do mediów
przepustowość kanału * technika modulacji * tunelowanie VPN wymaga oddzielenia transmisji głosu i danych

3. Który nośnik służy do dostarczania danych za pośrednictwem technologii DSL przez PSTN?

światłowód bezprzewodowy
* o
częstotliwości
radiowej

4. Firma szuka najtańszego rozwiązania szerokopasmowego zapewniającego prędkość pobierania co najmniej 10 Mb / s. Firma znajduje się 5 mil od najbliższego dostawcy. Które rozwiązanie szerokopasmowe byłoby odpowiednie?

satelitarny kabel
DSL
WiMax
*

5. Jakie są cechy charakterystyczne konfiguracji PPPoE na routerze Cisccustomer? (Wybierz dwa.)

Konfiguracja PPP znajduje się w interfejsie dialera. *
W interfejsie Ethernet skonfigurowano rozmiar MTU wynoszący 1492 bajty.
Interfejs Ethernet nie ma adresu IP. *


Nazwa użytkownika i hasło CHAP routera klienta są niezależne od tego, co jest skonfigurowane na routerze ISP.
Polecenie puli dialerów jest stosowane do interfejsu Ethernet i łączy je z interfejsem dialera.

6. Wypełnij puste pole.

DOCSIS określa podwarstwę „ MAC ”   jako wymaganie warstwy 2, które definiuje albo deterministyczną metodę dostępu, TDMA lub S-CDMA.

7. Wypełnij puste pole. Używaj tylko akronimu.

„ PPPoE ”    tworzy tunel PPP poprzez połączenie DSL w celu wysłania ramek PPP.

8. Jaka funkcjonalność jest wymagana w routerach, aby zapewnić zdalnym pracownikom możliwości VoIP i wideokonferencji?

PPPoE
QoS *
VPN
IPsec

9. Która szerokopasmowa technologia bezprzewodowa jest oparta na standardzie 802.11?

CDMA
miejski Wi-Fi *
UMTS
WiMAX

10. Dlaczego MTU dla konfiguracji PPPoE DSL zmniejsza się z 1500 bajtów t1492?

aby umożliwić uwierzytelnianie CHAP w
celu dostosowania nagłówków PPPoE * w
celu zmniejszenia przeciążenia łącza DSL w
celu ustanowienia bezpiecznego tunelu z mniejszym narzutem

11. Który standard określa częstotliwości kanału i deterministyczny sposób dostępu do sieci kablowych?

DOCSIS *
802.16
LTE
WIMAX

12. Jakie dwa elementy sieci potrzebuje telepracownik, aby połączyć się zdalnie i bezpiecznie z domu do sieci korporacyjnej? (Wybierz dwa.)

Oprogramowanie klienta VPN lub router z obsługą VPN * szerokopasmowe połączenie internetowe * Serwer VPN lub serwer uwierzytelnianiakoncentratora wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczające


13. W jakiej warstwie modelu protokołu TCP / IP protokół IPsec stosuje zabezpieczenia danych sieciowych?


transport aplikacji
internet * dostęp do
sieci

14. Która technologia komunikacji w sieci kablowej jest bezpieczna, wyjątkowo odporna na zakłócenia i wykorzystuje technologię widma rozproszonego?

CDMA
S-CDMA *
FDMA
TDMA

15. W jaki sposób wpływa na ruch głosowy, gdy klient korzysta z technologii ADSL?

Żadne specjalne wyposażenie nie jest potrzebne do oddzielenia sygnałów głosu i danych.
W przypadku awarii usługi ADSL ruch głosowy jest przerywany.
Sygnały głosowe znajdują się na osobnej parze przewodów niż sygnały ADSL.
Sygnały ADSL mogą zakłócać transmisje głosowe. *

16. Która technologia zapewnia bezpieczne połączenie między SOHO a biurem centrali?

PPPoE
QoS
WiMax
VPN *

17. Jakie są dwie cechy konfiguracji PPPoE na routerze klienta Cisco? (Wybierz dwa.)

Nazwa użytkownika i hasło CHAP routera klienta są niezależne od tego, co jest skonfigurowane na routerze ISP.
Konfiguracja PPP znajduje się w interfejsie dialera. *
W interfejsie Ethernet skonfigurowano rozmiar MTU wynoszący 1492 bajty.
Interfejs Ethernet nie ma adresu IP. *
Polecenie puli dialerów jest stosowane do interfejsu Ethernet w celu połączenia go z interfejsem dialera.

18. Jakie zalety ma DSL w porównaniu z technologią kablową?

Prędkości wysyłania i pobierania DSL są zawsze takie same.
DSL nie jest udostępnionym medium. *
DSL jest szybszy.
DSL nie ma ograniczeń odległości.

19. Jakie są dwie wady zatrudniania telepracowników w organizacji? (Wybierz dwa.)

wolniejsze czasy reakcji obsługi klienta
zwiększone wykorzystanie dni chorych lub urlopowych
zwiększone trudności w śledzeniu postępów zadań *
wzrost wydatków biurowych
potrzeba wdrożenia nowego stylu zarządzania *

20 

Umieść opcje w następującej kolejności:
WiMax * Komórkowy / Mobilny * Satelita * – brak oceny –


21. Która technologia DSL zapewnia użytkownikowi wyższą przepustowość niż przepustowość?

SDSL
TDMA
CDMA
ADSL *

22. Która technologia sieci zapewni niezawodny i bezpieczny zdalny dostęp, gdy telepracownik połączy się z siecią korporacyjną?

zaszyfrowane tunele VPN *
routery z możliwością
szerokopasmowego dostępuQoS(kablowego lub DSL) do sieci korporacyjnej połączenie
z obsługą VoIP i wideokonferencji

23. Która technologia szerokopasmowa byłaby najlepsza dla użytkownika, który potrzebuje zdalnego dostępu podczas podróży w górach i na morzu?

satelita *
Wi-Fi MesM
mobilny internet szerokopasmowy
WiMax

24. Jaki rodzaj technologii telekomunikacji na duże odległości zapewnia połączenia typu punkt-punkt i dostęp komórkowy?

WiMax *
satelitarny
mobilny internet szerokopasmowy
Wi-Fi

25. Jakie funkcje są wymagane w routerach, aby zapewnić zdalnym pracownikom możliwości VoIP i wideokonferencji?

QoS *
VPN
PPPoE
IPsec

26
Firma szuka najtańszego rozwiązania szerokopasmowego zapewniającego prędkość pobierania co najmniej 10 Mb / s. Firma znajduje się 5 mil od najbliższego dostawcy. Które rozwiązanie szerokopasmowe byłoby odpowiednie?

satelitarny kabel
DSL
WiMax
*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *