CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 4 Odpowiedzi do egzaminu

1. Projektant sieci musi przedstawić klientowi uzasadnienie projektu, który przeniesie przedsiębiorstwo z płaskiej topologii sieci do hierarchicznej topologii sieci. Które dwie cechy projektu hierarchicznego czynią go lepszym wyborem? (Wybierz dwa.)

niższe wymagania dotyczące przepustowości

obniżony koszt wyposażenia i szkolenia użytkowników

łatwiej zapewnić redundantne łącza, aby zapewnić wyższą dostępność *

mniej wymagany sprzęt zapewniający taki sam poziom wydajności

prostsze wdrożenie dla dodatkowego sprzętu przełączającego *

2. Co to jest zawalony rdzeń w projekcie sieci?

połączenie funkcjonalności warstw dostępu i dystrybucji

połączenie funkcjonalności warstwy dystrybucyjnej i podstawowej *

połączenie funkcjonalności warstwy dostępowej i podstawowej

połączenie funkcjonalności warstwy dostępu, dystrybucji i rdzenia

3. Jaka jest definicja dwuwarstwowego projektu sieci LAN?

warstwy dostępu i rdzenia zwinięte w jedną warstwę, a warstwa dystrybucyjna w osobnej warstwie

warstwy dostępu i dystrybucji zwinęły się w jedną warstwę, a warstwa rdzeniowa w osobnej warstwie

warstwy dystrybucji i rdzenia zwinięte w jedną warstwę, a warstwa dostępu w osobnej warstwie *

warstwy dostępu, dystrybucji i rdzenia zostały zwinięte w jedną warstwę z osobną warstwą szkieletową

4. Jaka jest podstawowa funkcja warstwy dystrybucyjnej Cisco Borderless Architecture?

działając jako kręgosłup

agregując wszystkie bloki kampusu

agregowanie granic routingu warstwy 3 *

zapewnianie dostępu do urządzeń użytkowników końcowych

5. Jakie dwie wcześniej niezależne technologie powinien połączyć administrator sieci po wybraniu uaktualnienia do konwergentnej infrastruktury sieciowej? (Wybierz dwa.)

ruch danych użytkownika *

Ruch telefoniczny VoIP *

skanery i drukarki

ruch z telefonów komórkowych

Układ elektryczny

6. Lokalna kancelaria prawna przeprojektowuje sieć firmową, aby umożliwić wszystkim 20 pracownikom podłączenie do sieci LAN i Internetu. Kancelaria wolałaby tanie i łatwe rozwiązanie dla tego projektu. Jaki typ przełącznika należy wybrać?

stała konfiguracja *

konfiguracja modułowa

konfiguracja wieżowa

StackPower

StackWise

7. Jakie są dwie zalety przełączników modułowych w porównaniu z przełącznikami o stałej konfiguracji? (Wybierz dwa.)

niższy koszt na przełącznik

zwiększona skalowalność *

niższe stawki spedycyjne

potrzeba mniejszej liczby gniazd zasilania *

dostępność wielu portów do agregacji przepustowości

8. Jakiego rodzaju adresu używa przełącznik do budowy tablicy adresów MAC?

docelowy adres IP

Źródłowy adres IP

docelowy adres MAC

źródłowy adres MAC *

9. Które urządzenie sieciowe może być użyte do wyeliminowania kolizji w sieci Ethernet?

zapora ogniowa

centrum

router

przełącznik*

10. Jakie dwa kryteria stosuje przełącznik Cisco LAN do decydowania o sposobie przesyłania ramek Ethernet? (Wybierz dwa.)

koszt ścieżki

port wyjściowy

port wejściowy *

docelowy adres IP

docelowy adres MAC *

11. Zobacz wystawę. Pomyśl, że właśnie przywrócono główną moc. PC3 wydaje rozgłaszane żądanie DHCP IPv4. Do którego portu SW1 przekieruje to żądanie?

tylko do Fa0 / 1

tylko do Fa0 / 1 i Fa0 / 2

tylko do Fa0 / 1, Fa0 / 2 i Fa0 / 3 *

do Fa0 / 1, Fa0 / 2, Fa0 / 3 i Fa0 / 4

tylko do Fa0 / 1, Fa0 / 2 i Fa0 / 4

12. Jaka jest jedna funkcja przełącznika warstwy 2?

przesyła dane w oparciu o logiczne adresowanie

powiela sygnał elektryczny każdej ramki do każdego portu

uczy się portu przypisanego do hosta, badając docelowy adres MAC

określa, który interfejs jest używany do przekazywania ramki na podstawie docelowego adresu MAC *

13. Zobacz wystawę. W jaki sposób ramka jest przesyłana z PCA do PCC, jeśli tablica adresów MAC na przełączniku SW1 jest pusta?

SW1 zalewa ramkę na wszystkich portach przełącznika, z wyjątkiem portu połączonego do przełącznika SW2 i portu, przez który ramka weszła do przełącznika.

SW1 zalewa ramkę na wszystkich portach SW1, wyłączając port, przez który ramka weszła w przełącznik. *

SW1 przesyła ramkę bezpośrednio do SW2. SW2 zalewa ramkę do wszystkich portów podłączonych do SW2, z wyjątkiem portu, przez który ramka weszła w przełącznik.

SW1 upuszcza ramkę, ponieważ nie zna docelowego adresu MAC.

14. Mała firma wydawnicza ma taką strukturę sieci, że gdy transmisja jest wysyłana w sieci LAN, 200 urządzeń odbiera transmitowaną transmisję. W jaki sposób administrator sieci może zmniejszyć liczbę urządzeń odbierających ruch rozgłoszeniowy?

Dodaj więcej przełączników, aby na danym przełączniku było mniej urządzeń.

Zastąp przełączniki przełącznikami, które mają więcej portów na przełącznik. Umożliwi to więcej urządzeń na danym przełączniku.

Podziel sieć LAN na mniejsze sieci LAN i prowadź między nimi. *

Zastąp co najmniej połowę przełączników koncentratorami, aby zmniejszyć rozmiar domeny rozgłoszeniowej.

15. Zobacz wystawę. Ile domen emisji jest wyświetlanych?

1

4

8 *

16

55

16. Które rozwiązanie pomogłoby uczelni w zmniejszeniu przeciążenia sieci spowodowanego kolizjami?

zapora ogniowa, która łączy się z dwoma dostawcami Internetu

przełącznik wysokiej gęstości portów *

router z dwoma portami Ethernet

router z trzema portami Ethernet

17. Które urządzenie sieciowe może służyć jako granica podziału domeny emisji w warstwie 2?

router *

Most Ethernet

Koncentrator Ethernet

punkt dostępu

18. Jaki jest adres docelowy w nagłówku ramki rozgłoszeniowej?

0.0.0.0

255.255.255.255

11-11-11-11-11-11

FF-FF-FF-FF-FF-FF *

19. Które stwierdzenie opisuje wynik po połączeniu wielu przełączników LAN Cisco?

Domena emisji rozszerza się na wszystkie przełączniki. *

Istnieje jedna domena kolizyjna na przełącznik.

Kolizje ramek zwiększają się na segmentach łączących przełączniki.

Na jeden przełącznik przypada jedna domena rozgłoszeniowa i jedna domena kolizyjna.

20. Co oznacza termin „gęstość portów” dla przełącznika Ethernet?

przestrzeń pamięci przydzielona do każdego portu przełącznika

liczba dostępnych portów *

liczba hostów podłączonych do każdego portu przełącznika

prędkość każdego portu

21. Jakie są dwa powody, dla których administrator sieci segmentuje sieć za pomocą przełącznika warstwy 2? (Wybierz dwa.)

aby utworzyć mniej domen kolizyjnych

w celu zwiększenia przepustowości użytkownika *

aby utworzyć więcej domen emisji

w celu wyeliminowania obwodów wirtualnych

izolować ruch między segmentami *

do izolowania komunikatów żądań ARP od reszty sieci

22. Wypełnij puste pole.

Sieć konwergentna to taka, która wykorzystuje tę samą infrastrukturę do przesyłania głosu, danych i sygnałów wideo.

23. Dopasuj opis wytycznych dla przełączanej sieci bez granic do zasady. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności:

umożliwia inteligentne dzielenie obciążenia ruchem przy użyciu wszystkich zasobów sieciowych -> elastyczność

ułatwia zrozumienie roli każdego urządzenia na każdym poziomie, upraszcza wdrażanie, obsługę, zarządzanie i zmniejsza domeny błędów na każdym poziomie -> hierarchiczne

umożliwia bezproblemową rozbudowę sieci i zintegrowane włączanie usług na żądanie -> modułowość

spełnia oczekiwania użytkowników co do utrzymania sieci na zawsze -> odporności

24. Dopasuj funkcje do odpowiednich warstw. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności:

Warstwa dostępu
[+] reprezentuje krawędź sieci
[+] zapewnia użytkownikowi dostęp do sieci

Warstwa dystrybucji
[#] wdraża zasady dostępu do sieci
[#] ustanawia granice routingu w warstwie 3

Warstwa rdzeniowa
[*] zapewnia szybką łączność szkieletową
[*] działa jako agregator dla wszystkich bloków kampusu

25. Dopasuj charakterystykę przekazywania do jego typu. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności:

cut-throught:
+ odpowiedni dla aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności
+ proces przekazywania można rozpocząć po otrzymaniu adresu docelowego
+ może przekazywać nieprawidłowe ramki

store-and-forward:
# sprawdzanie błędów przed przekazaniem
# proces przekazywania rozpoczyna się dopiero po odebraniu całej ramki
# tylko przesyła prawidłowe ramki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *