CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 8 Egzamin Odpowiedzi

1. Który komunikat DHCPv4 wyśle ​​klient, aby zaakceptować adres IPv4 oferowany przez serwer DHCP?

DHCPACK emisji pojedynczej

rozgłaszaj DHCPACK

DHCPREQUEST emisji pojedynczej

transmisja DHCPREQUEST *

 2. Firma korzysta z serwerów DHCP, aby dynamicznie przypisywać adresy IPv4 stacjom roboczym pracowników. Okres dzierżawy adresu ustawiony jest na 5 dni. Pracownik wraca do biura po nieobecności jednego tygodnia. Gdy pracownik uruchamia stację roboczą, wysyła komunikat w celu uzyskania adresu IP. Jakie adresy docelowe warstwy 2 i 3 będą zawierać wiadomość?

FF-FF-FF-FF-FF-FF i 255.255.255.255 *

adresy MAC i IPv4 serwera DHCP

Adres MAC serwera DHCP i 255.255.255.255

FF-FF-FF-FF-FF-FF i adres IPv4 serwera DHCP

3. Która metoda przydzielania adresów DHCPv4 przypisuje adresy IPv4 na ograniczony okres dzierżawy?

ręczny przydział

wstępna alokacja

automatyczny przydział

alokacja dynamiczna *

4. Który adres jest adresowany do serwera DHCPv4 podczas wysyłania komunikatu DHCPOFFER do klienta, który wysyła żądanie adresu?

adres IP klienta

adres sprzętowy klienta *

adres IP bramy

rozgłaszać adres MAC

5. Kiedy dzierżawa klienta DHCPv4 wkrótce wygaśnie, jaki jest komunikat, że klient wysyła serwer DHCP?

DHCPDISCOVER

DHCPOFFER

DHCPREQUEST *

DHCPACK

6. Jaka jest zaleta konfiguracji routera Cisco jako agenta przekazywania?

Umożliwi to przekazywanie komunikatów DHCPDISCOVER bez zmian.

Może przesyłać zarówno wiadomości rozgłoszeniowe, jak i multiemisyjne w imieniu klientów.

Może świadczyć usługi przekazywania dla wielu usług UDP. *

Skraca czas odpowiedzi z serwera DHCP.

7. Administrator wydaje polecenia:

Router (config) # interfejs g0 / 1
Router (config-if) # adres ip dhcp

Co chce osiągnąć administrator?

konfigurowanie routera do działania jako serwer DHCPv4

konfigurowanie routera w celu uzyskania parametrów IP z serwera DHCPv4 *

konfigurowanie routera do działania jako agent przekazywania

konfigurowanie routera w celu rozwiązywania konfliktów adresów IP

8. W jakich dwóch okolicznościach router zazwyczaj byłby skonfigurowany jako klient DHCPv4? (Wybierz dwa.)

Router jest przeznaczony do użytku jako brama SOHO. *

Administrator potrzebuje routera, aby działał jako agent przekazywania.

Router ma udostępniać adresy IP hostom.

Jest to wymóg dostawcy usług internetowych. *

Router ma stały adres IP.

9. Firma używa metody SLAAC do konfigurowania adresów IPv6 dla stacji roboczych pracowników. Którego adresu użyje klient jako domyślnej bramy?

adres multiemisji wszystkich routerów

adres lokalny łącza interfejsu routera podłączonego do sieci *

unikalny lokalny adres interfejsu routera podłączonego do sieci

globalny adres emisji pojedynczej interfejsu routera podłączonego do sieci

10. Administrator sieci konfiguruje router do wysyłania komunikatów RA z flagą M jako 0 i flagą O jako 1. Która instrukcja opisuje wpływ tej konfiguracji, gdy komputer próbuje skonfigurować swój adres IPv6?

Powinien skontaktować się z serwerem DHCPv6 w celu uzyskania wszystkich potrzebnych informacji.

Powinien wykorzystywać wyłącznie informacje zawarte w komunikacie RA.

Powinien wykorzystać informacje zawarte w komunikacie RA i skontaktować się z serwerem DHCPv6 w celu uzyskania dodatkowych informacji. *

Powinien skontaktować się z serwerem DHCPv6 w celu uzyskania prefiksu, informacji o długości prefiksu oraz identyfikatora interfejsu, który jest zarówno losowy, jak i unikalny.

11. Firma wdraża bezstanową metodę DHCPv6 do konfigurowania adresów IPv6 na stacjach roboczych pracowników. Po otrzymaniu przez stację roboczą wiadomości z wielu serwerów DHCPv6 wskazujących ich dostępność dla usługi DHCPv6, który komunikat wysyła do serwera w celu uzyskania informacji o konfiguracji?

DHCPv6 SOLICIT

WNIOSEK DHCPv6

REKLAMA DHCPv6

ZAPYTANIE INFORMACYJNE DHCPv6 *

12. Administrator chce skonfigurować hosty, aby automatycznie przypisywały sobie adresy IPv6 za pomocą komunikatów Reklamy routera, ale także aby uzyskiwały adres serwera DNS z serwera DHCPv6. Którą metodę przypisania adresu należy skonfigurować?

SLAAC

bezstanowy DHCPv6 *

stanowy DHCPv6

RA i EUI-64

13. W jaki sposób klient IPv6 zapewnia unikalny adres po skonfigurowaniu adresu IPv6 za pomocą metody alokacji SLAAC?

Wysyła wiadomość ARP z adresem IPv6 jako docelowym adresem IPv6.

Sprawdza z bazą adresów IPv6, która jest hostowana przez serwer SLAAC.

Kontaktuje się z serwerem DHCPv6 za pomocą specjalnego komunikatu ICMPv6.

Wysyła wiadomość ICMPv6 Neighbor Solicitation z adresem IPv6 jako docelowym adresem IPv6. *

14. Co jest używane w procesie EUI-64 do utworzenia identyfikatora interfejsu IPv6 w interfejsie obsługującym IPv6?

adres MAC interfejsu obsługującego IPv6 *

losowo generowany 64-bitowy adres szesnastkowy

adres IPv6 dostarczany przez serwer DHCPv6

adres IPv4 skonfigurowany w interfejsie

15. Jakie dwie metody można zastosować do wygenerowania identyfikatora interfejsu przez host IPv6 korzystający z SLAAC? (Wybierz dwa.)

EUI-64 *

generacja losowa *

stanowy DHCPv6

TATA

ARP

16. Zobacz wystawę. Na podstawie wyświetlonego wyniku, jaki rodzaj adresowania IPv6 jest konfigurowany?

CCNA v6.0 rozdział 8 Q16

SLAAC

stanowy DHCPv6

bezstanowy DHCPv6 *

statyczny link-lokalny

17. Zobacz wystawę. Co należy zrobić, aby komputer PC-A mógł otrzymać adres IPv6 z serwera DHCPv6?

CCNA v6.0 rozdział 8 Q17

Dodaj polecenie przekaźnika ipv6 dhcp do interfejsu Fa0 / 0. *

Skonfiguruj polecenie ipv6 nd managed-config-flag na interfejsie Fa0 / 1.

Zmień komendę ipv6 i managed-config-flag na ipv6 i other-config-flag.

Dodaj adres IPv6 2001: DB8: 1234: 5678 :: 10/64 do konfiguracji interfejsu serwera DHCPv6.

18. Zobacz wystawę. Administrator sieci wdraża stanową operację DHCPv6 dla firmy. Jednak klienci nie używają prefiksu i informacji o długości prefiksu skonfigurowanych w puli DHCP. Administrator wydaje polecenie show ipv6 interface. Co może być przyczyną problemu?

CCNA v6.0 rozdział 8 Q18

Nie skonfigurowano wirtualnego adresu lokalnego dla łącza.

Funkcja wykrywania duplikatów adresów jest wyłączona.

Router jest skonfigurowany do działania SLAAC DHCPv6.

Router jest skonfigurowany do bezstanowego działania DHCPv6 *

19. Zobacz wystawę. Administrator sieci wdraża bezpaństwową operację DHCPv6 dla firmy. Klienci konfigurują adresy IPv6 zgodnie z oczekiwaniami. Jednak klienci nie otrzymują adresu serwera DNS i informacji o nazwie domeny skonfigurowanych w puli DHCP. Co może być przyczyną problemu?

CCNA v6.0 rozdział 8 Q19

Interfejs GigabitEthernet nie jest aktywowany.

Router jest skonfigurowany do działania SLAAC. *

Adres serwera DNS nie znajduje się w tej samej sieci, w której znajdują się klienci.

Klienci nie mogą komunikować się z serwerem DHCPv6, o czym świadczy liczba aktywnych klientów wynosząca 0.

20. Wypełnij puste pole. Nie skracać.

Wpisz polecenie, aby wykluczyć pierwsze piętnaście użytecznych adresów IP z puli adresów DHCPv4 w sieci 10.0.15.0/24.

Router (config) # ip dhcp  bez adresu 10.0.15.1 10.0.15.15

21. Zamów kroki konfiguracji routera jako serwera DHCPv4. (Nie wszystkie opcje są używane).

CCNA v6.0 rozdział 8 Q21

Umieść opcje w następującej kolejności:

[+] Krok 2 -> Skonfiguruj pulę DHCP.
[+] Krok 1 -> Wyklucz adresy IP.
– brak punktacji – 
[+] Krok 3 -> Zdefiniuj domyślny router bramy
– brak punktacji –

22. Dopasuj opisy do odpowiedniego typu serwera DHCPv6. (Nie wszystkie opcje są używane).

CCNA v6.0 rozdział 8 Q22

Umieść opcje w następującej kolejności:

Bezstanowy DHCPv6
[+] włączony w komunikatach RA za pomocą komendy ipv6 i other-config-flag 
[+] klienci wysyłają tylko komunikaty DHCPv6 INFORMACJE-ŻĄDANIE INFORMACJI do serwera 
[+] włączony na kliencie za pomocą komendy autoconfig adresu IPv6

Stanowy DHCPv6
[#] flaga M jest ustawiona na 1 w komunikatach RA 
[#] używa polecenia adres, aby utworzyć pulę adresów dla klientów 
[#] włączonych na kliencie za pomocą polecenia ipv6 adres dhcp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *