CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 3 Odpowiedzi do egzaminu 2018

1. Który protokół routingu dynamicznego został opracowany w celu połączenia różnych dostawców usług internetowych?

BGP *

EIGRP

OSPF

ROZERWAĆ

2. Który protokół routingu jest ograniczony do mniejszych implementacji sieci, ponieważ nie obsługuje rozwoju większych sieci?

OSPF

ROZERWAĆ*

EIGRP

IS-IS

3. Jakie dwa zadania wykonują dynamiczne protokoły routingu? (Wybierz dwa.)

odkryj gospodarzy

aktualizuj i utrzymuj tabele routingu *

propaguj domyślne bramy hosta

wykrywanie sieci*

przypisz adres IP

4. Kiedy korzystniejsze byłoby użycie protokołu routingu dynamicznego zamiast routingu statycznego?

w organizacji z mniejszą siecią, która nie powinna rosnąć

w sieci odgałęzionej, która ma jeden punkt wyjścia

w organizacji, w której routery mają problemy z wydajnością

w sieci, w której występuje wiele zmian topologii *

5. Kiedy korzystniejsze byłoby stosowanie routingu statycznego zamiast dynamicznych protokołów routingu?

w sieci, w której dynamiczne aktualizacje stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa *

w sieci, która ma stale rosnąć

w sieci, która ma dużą liczbę redundantnych ścieżek

w sieci, w której często występują awarie łączy

6. Jaki jest cel polecenia sieciowego podczas konfigurowania RIPv2 jako protokołu routingu?

Identyfikuje interfejsy należące do określonej sieci. *

Określa zdalną sieć, do której można teraz dotrzeć.

Natychmiast ogłasza określoną sieć sąsiednim routerom z klasową maską.

Wypełnia tabelę routingu wpisem sieciowym.

7. Administrator sieci konfiguruje trasę statyczną na routerze brzegowym sieci, aby przypisać bramę w ostateczności. Jak administrator sieci skonfigurowałby router brzegowy do automatycznego udostępniania tej trasy w RIP?

Użyj polecenia automatycznego podsumowania.

Użyj polecenia interfejsu pasywnego.

Użyj polecenia sieciowego.

Użyj komendy originate information *.

8. Jaki jest cel polecenia interfejsu pasywnego?

umożliwia protokołowi routingu przekazywanie aktualizacji interfejsu, w którym brakuje jego adresu IP

umożliwia routerowi wysyłanie aktualizacji routingu przez interfejs, ale nie może otrzymywać aktualizacji przez ten interfejs

umożliwia pozostanie interfejsu bez otrzymywania keepalives

umożliwia interfejsom współdzielenie adresów IP

pozwala routerowi odbierać aktualizacje routingu na interfejsie, ale nie wysyłać aktualizacji przez ten interfejs *

9. Która trasa zostanie utworzona automatycznie, gdy interfejs routera zostanie aktywowany i skonfigurowany z adresem IP?

D 10.16.0.0/24 [90/3256] przez 192.168.6.9

C 192.168.0.0/24 jest podłączony bezpośrednio, FastEthernet 0/0 *

S 192.168.1.0/24 jest podłączony bezpośrednio, FastEthernet 0/1

O 172.16.0.0/16 [110/65] przez 192.168.5.1

10. Zobacz wystawę. Które dwa rodzaje tras można wykorzystać do opisania trasy 192.168.200.0/30? (Wybierz dwa.)

najlepsza trasa *

poziom 1 trasa nadrzędna

trasa sieci poziomu 1

trasa dziecięca poziomu 2 *

trasa supernetowa

11. Co dzieje się dalej w procesie wyszukiwania routera po tym, jak router zidentyfikuje docelowy adres IP i zlokalizuje pasującą trasę nadrzędną poziomu 1?

Trasy potomne poziomu 2 są badane. *

Trasy supernetowe poziomu 1 są badane.

Sprawdzane są ostateczne trasy poziomu 1.

Router upuszcza pakiet.

12. Która trasa zostanie wykorzystana do przekazania pakietu ze źródłowym adresem IP 192.168.10.1 i docelowym adresem IP 10.1.1.1?

C 192.168.10.0/30 jest podłączony bezpośrednio, GigabitEthernet0 / 1

S 10.1.0.0/16 jest podłączony bezpośrednio, GigabitEthernet0 / 0

O 10.1.1.0/24 [110/65] przez 192.168.200.2, 00:01:20, Serial0 / 1/0 *

S * 0.0.0.0/0 [1/0] przez 172.16.1.1

13. Które dwa wymagania są stosowane do ustalenia, czy trasę można uznać za trasę ostateczną w tabeli routingu routera? (Wybierz dwa.)

zawierają podsieci

być domyślną trasą

zawierają interfejs wyjściowy *

być klasowym wejściem do sieci

zawiera adres IP następnego skoku *

14. Jaka jest wada korzystania z dynamicznych protokołów routingu?

Są odpowiednie tylko dla prostych topologii.

Ich złożoność konfiguracji wzrasta wraz ze wzrostem wielkości sieci.

Domyślnie wysyłają wiadomości o stanie sieci w niepewny sposób. *

Wymagają interwencji administratora, gdy zmienia się ścieżka ruchu.

15. Które dwa stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do bezklasowych protokołów routingu? (Wybierz dwa.)

wysyła informacje o masce podsieci podczas aktualizacji routingu *

wysyła pełną aktualizację tabeli routingu do wszystkich sąsiadów

jest obsługiwany przez RIP w wersji 1

pozwala na użycie zarówno podsieci 192.168.1.0/30, jak i 192.168.1.16/28 w tej samej topologii *

zmniejsza ilość przestrzeni adresowej dostępnej w organizacji

16. Zobacz wystawę. Jakie dwa fakty można ustalić na podstawie protokołu routingu RIP na podstawie częściowego wyniku polecenia show ip route? (Wybierz dwa.)

Wersja 2 protokołu RIP działa na tym routerze i jego sąsiadie RIP. *

Metryka do sieci 172.16.0.0 wynosi 120.

Wersja 1 protokołu RIP działa na tym routerze i jego sąsiadie RIP.

W routerze sąsiadującym z protokołem RIP nie użyto polecenia braku automatycznego podsumowania. *

RIP będzie reklamować dwie sieci sąsiadowi.

17. Podczas konfigurowania RIPv2 w sieci korporacyjnej inżynier wchodzi w sieć komend 192.168.10.0 w tryb konfiguracji routera.

Jaki jest wynik wprowadzenia tego polecenia?

Interfejs sieci 192.168.10.0 wysyła aktualizacje wersji 1 i wersji 2.

Interfejs sieci 192.168.10.0 otrzymuje aktualizacje wersji 1 i wersji 2.

Interfejs sieci 192.168.10.0 wysyła tylko aktualizacje wersji 2. *

Interfejs sieci 192.168.10.0 wysyła wiadomości powitalne RIP.

18. Trasa docelowa w tabeli routingu jest oznaczona kodem D. Jaki to rodzaj wpisu trasy?

trasa statyczna

trasa używana jako brama domyślna

sieć podłączona bezpośrednio do interfejsu routera

trasa uczona dynamicznie przez protokół routingu EIGRP *

19. Zobacz wystawę. Który interfejs będzie interfejsem wyjściowym do przekazywania pakietu danych z docelowym adresem IP 172.16.0.66?

Seryjny 0/0/0

Szeregowy 0/0/1 *

GigabitEthernet0 / 0

GigabitEthernet0 / 1

20. Jaki typ trasy będzie wymagał routera, aby wykonać rekurencyjne wyszukiwanie?

najlepsza trasa korzystająca z adresu IP następnego przeskoku na routerze, który nie korzysta z CEF *

trasa potomna poziomu 2 korzystająca z interfejsu wyjściowego na routerze, który nie korzysta z CEF

trasa sieciowa poziomu 1 korzystająca z adresu IP następnego przeskoku w routerze korzystającym z CEF

trasa nadrzędna na routerze korzystającym z CEF

21. Która trasa najlepiej pasuje do pakietu wchodzącego do routera z adresem docelowym 10.16.0.2?

S 10.0.0.0/8 [1/0] via 192.168.0.2

S 10.16.0.0/24 [1/0] via 192.168.0.9 *

S 10.16.0.0/16 jest podłączony bezpośrednio, Ethernet 0/1

S 10.0.0.0/16 jest podłączony bezpośrednio, Ethernet 0/0

22. Router jest skonfigurowany do uczestnictwa w wielu protokołach routingu: RIP, EIGRP i OSPF. Router musi wysłać pakiet do sieci 192.168.14.0. Która trasa zostanie wykorzystana do przekazania ruchu?

trasa 192.168.14.0/26, która jest uczona przez RIP *

trasa 192.168.14.0/24, która jest uczona przez EIGRP

trasa 192.168.14.0/25, która jest uczona przez OSPF

trasa 192.168.14.0/25, która jest uczona przez RIP

23. Czym różnią się wpisy tabeli routingu IPv6 od wpisów tabeli routingu IPv4?

Tabele routingu IPv6 zawierają wpisy trasy lokalnej, których nie zawierają tabele routingu IPv4.

Z założenia IPv6 jest bezklasowy, więc wszystkie trasy są efektywnymi trasami pierwszego poziomu *.

Wybór tras IPv6 opiera się na najkrótszym dopasowanym prefiksie, w przeciwieństwie do wyboru trasy IPv4, który jest oparty na najdłuższym dopasowanym prefiksie.

IPv6 nie używa tras statycznych do zapełniania tabeli routingu, tak jak w IPv4.

24. Dopasuj składnik protokołu routingu dynamicznego do charakterystyki. (Nie wszystkie opcje są używane).

tabele struktur danych
lub bazy danych przechowywane w pamięci RAM

komunikaty protokołu routingu
wymienia informacje o routingu i przechowuje dokładne informacje o sieciach

algorytm
jest skończoną listą kroków użytych do ustalenia najlepszej ścieżki

25. Dopasuj charakterystykę do odpowiedniego rodzaju routingu. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności: 
[+] zwykle używany w sieciach pośredniczących 
[+] mniejszy koszt routingu 
[#] nowe sieci są automatycznie dodawane do tabeli routingu 
[#] najlepszy wybór dla dużych sieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *