CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 10 Egzamin Odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 10 Egzamin Odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania

1


Zobacz wystawę. Co należy zrobić, aby komputer PC-A mógł otrzymać adres IPv6 z serwera DHCPv6?

Dodaj adres IPv6 2001: DB8: 1234: 5678 :: 10/64 do konfiguracji interfejsu serwera DHCPv6.
Skonfiguruj polecenie ipv6 nd managed-config-flag na interfejsie Fa0 / 1.
Zmień komendę ipv6 i managed-config-flag na ipv6 i other-config-flag.
Dodaj polecenie przekaźnika ipv6 dhcp do interfejsu Fa0 / 0. *


Jaki jest powód, dla którego komunikat DHCPREQUEST jest wysyłany jako komunikat podczas procesu DHCPv4?

routery wypełniają swoje tabele routingu tymi nowymi informacjami,
aby powiadomić inne hosty, aby nie żądały tego samego adresu IP,
aby powiadomić inne serwery DHCP w podsieci, że adres IP został wynajęty *
dla hostów w innych podsieciach, aby otrzymać informacje


Firma korzysta z serwerów DHCP, aby dynamicznie przypisywać adresy IPv4 stacjom roboczym pracowników. Okres dzierżawy adresu ustawiony jest na 5 dni. Pracownik wraca do biura po nieobecności jednego tygodnia. Gdy pracownik uruchamia stację roboczą, wysyła komunikat w celu uzyskania adresu IP. Jakie adresy docelowe warstwy 2 i 3 będą zawierać wiadomość?

FF-FF-FF-FF-FF-FF i 255.255.255.255 *
Adres MAC serwera DHCP oraz 255.255.255.255
FF-FF-FF-FF-FF-FF i adres IPv4 serwera DHCP
zarówno adresy MAC, jak i IPv4 serwer DHCP


Wypełnij puste pole. Nie skracać.
Wpisz polecenie, aby wykluczyć pierwsze piętnaście użytecznych adresów IP z puli adresów DHCPv4 w sieci 10.0.15.0/24.
Router (config) #  ip dhcp  ”  adres wyłączony 10.0.15.1 10.0.15.15 ”

5


Umieść opcje w następującej kolejności: 
[+] włączony w komunikatach RA za pomocą komendy ipv6 i other-config-flag  [+] klienci wysyłają tylko komunikaty Żądania informacji DHCPv6 na serwer  [+] włączony na kliencie z adresem ipv6 komenda autoconfig  [#] flaga M jest ustawiona na 1 w komunikatach RA  [#] używa komendy adresowej do utworzenia puli adresów dla klientów  [#] włączonych na kliencie za pomocą komendy ipv6 address dhcp
[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

6


Zobacz wystawę. Administrator sieci wdraża stanową operację DHCPv6 dla firmy. Jednak klienci nie używają prefiksu i informacji o długości prefiksu skonfigurowanych w puli DHCP. Administrator wydaje polecenie show ipv6 interface. Co może być przyczyną problemu?

Router jest skonfigurowany do pracy bezstanowej DHCPv6. *
Nie skonfigurowano adresu wirtualnego łącza lokalnego.
Router jest skonfigurowany do działania SLAAC DHCPv6.
Funkcja wykrywania duplikatów adresów jest wyłączona.


Inżynier sieci rozwiązuje problemy z hostami w sieci LAN, którym nie przypisano adresu IPv4 z serwera DHCP po zainstalowaniu nowego przełącznika Ethernet w sieci LAN. Konfiguracja serwera DHCP została potwierdzona jako poprawna, a klienci mają połączenie sieciowe z innymi sieciami, jeśli na każdym z nich skonfigurowano statyczny adres IP. Jakie kroki powinien podjąć inżynier, aby rozwiązać problem?

Wydaj polecenie ipconfig / release na każdym kliencie.
Wydaj komendę show ip dhcp bind na przełączniku.
Wydaj polecenie show interface na routerze, aby potwierdzić, że brama LAN działa.
Potwierdź, że porty przełącznika LAN warstwy 2 są skonfigurowane jako porty brzegowe. *

Administrator sieci konfiguruje router do wysyłania komunikatów RA z flagą M jako 0 i flagą O jako 1. Która instrukcja opisuje efekt tej konfiguracji, gdy komputer próbuje skonfigurować adres IPv6?

Powinien wykorzystywać wyłącznie informacje zawarte w komunikacie RA.
Powinien skontaktować się z serwerem DHCPv6 w celu uzyskania prefiksu, informacji o długości prefiksu oraz identyfikatora interfejsu, który jest zarówno losowy, jak i unikalny.
Powinien wykorzystać informacje zawarte w komunikacie RA i skontaktować się z serwerem DHCPv6 w celu uzyskania dodatkowych informacji. *
Powinien skontaktować się z serwerem DHCPv6 w celu uzyskania wszystkich potrzebnych informacji.


Który protokół obsługuje automatyczną konfigurację adresów bezstanowych (SLAAC) w celu dynamicznego przypisywania adresów IPv6 do hosta?

UDP
ICMPv6 *
ARPv6
DHCPv6

10 
Administrator sieci wdraża DHCPv6 dla firmy. Administrator konfiguruje router do wysyłania komunikatów RA z flagą M jako 1 za pomocą polecenia interfejsu ipv6 i zarządzana-konfiguracja-flaga. Jaki wpływ będzie miała ta konfiguracja na działanie klientów?

Klienci muszą używać prefiksu i jego długości, które są dostarczane przez serwer DHCPv6 i generować losowy identyfikator interfejsu.
Klienci muszą korzystać z informacji zawartych w komunikatach RA.
Klienci muszą używać prefiksu i długości prefiksu dostarczanych przez komunikaty RA i uzyskiwać dodatkowe informacje z serwera DHCPv6.
Klienci muszą korzystać ze wszystkich informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez serwer DHCPv6. *

11 
W jakich dwóch okolicznościach router zazwyczaj byłby skonfigurowany jako klient DHCPv4? (Wybierz dwa.)

Router ma udostępniać adresy IP hostom.
Router ma stały adres IP.
Router ma służyć jako brama SOHO. *
Administrator potrzebuje routera, aby działał jako agent przekazywania.
Jest to wymóg dostawcy usług internetowych. *

12
Firma korzysta z metody SLAAC do konfigurowania adresów IPv6 dla stacji roboczych pracowników. Którego adresu użyje klient jako domyślnej bramy?

unikalny adres lokalny interfejsu routera podłączonego do sieci
globalny adres emisji pojedynczej interfejsu routera dołączonego do sieci
adres lokalny łącza interfejsu routera podłączonego do sieci *
adres multiemisji wszystkich routerów

13

Zobacz wystawę. Na podstawie wyświetlonego wyniku, jaki rodzaj adresowania IPv6 jest konfigurowany?

statyczny link-lokalny stanowy
DHCPv6
bezstanowy DHCPv6 *
SLAAC

14 
Firma wdraża bezstanową metodę DHCPv6 do konfigurowania adresów IPv6 na stacjach roboczych pracowników. Po otrzymaniu przez stację roboczą wiadomości z wielu serwerów DHCPv6 wskazujących ich dostępność dla usługi DHCPv6, który komunikat wysyła do serwera w celu uzyskania informacji o konfiguracji?

DHCPv6 WNIOSEK O INFORMACJE *
DHCPv6 REKLAMA
DHCPv6 WNIOSEK
DHCPv6 SOLICIT

15 
Administrator wydaje polecenia:

Router (config) # interfejs g0 / 1
Router (config-if) # adres ip dhcp

Co chce osiągnąć administrator?

konfigurowanie routera w celu uzyskania parametrów IP z serwera DHCPv4 *
konfigurowanie routera jako agenta przekazującego
konfigurowanie routera w celu rozwiązywania konfliktów adresów IP
konfigurowanie routera do działania jako serwer DHCPv4

16 
Który zestaw poleceń skonfiguruje router jako serwer DHCP, który przypisze adresy IPv4 do sieci LAN 192.168.100.0/23, rezerwując pierwsze 10 i ostatnie adresy do przypisania statycznego?

pula dhcp LAN-POOL-100
ip dhcp wyłączony adres 192.168.100.1 192.168.100.9
ip dhcp wyłączony adres 192.168.100.254
sieć 192.168.100.0 255.255.254.0
domyślny router 192.168.101.1

ip dhcp wyłączony adres 192.168.100.1 192.168.100.9
ip dhcp wyłączony adres 192.168.101.254
ip dhcp pool LAN-POOL-100
ip sieć 192.168.100.0 255.255.254.0
ip default-gateway 192.168.100.1

ip dhcp wyłączony adres 192.168.100.1 192.168.100.10 ip dhcp wyłączony adres 192.168.101.254 ip dhcp pool LAN-POOL-100 sieć 192.168.100.0 255.255.254.0 domyślny router 192.168.100.1 ********** **************ip dhcp wyłączony adres 192.168.100.1 192.168.100.10
ip dhcp wykluczony adres 192.168.100.254
ip dhcp pool LAN-POOL-100
sieć 192.168.100.0 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.100.1

17 
Który komunikat DHCPv4 wyśle ​​klient, aby zaakceptować adres IPv4 oferowany przez serwer DHCP?

broadcast DHCPACK emisji
pojedynczej DHCPACK
emisji DHCPREQUEST * emisji
pojedynczej DHCPREQUEST

18

Uruchom PT Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Ile adresów IP jest dzierżawionych przez serwer DHCP i jaka jest liczba skonfigurowanych pul DHCP? (Wybierz dwa.)

jedna pula * trzy dzierżawy * dwie pule sześć pul siedem dzierżawy pięć dzierżaw19


Zobacz wystawę. Administrator sieci wdraża bezpaństwową operację DHCPv6 dla firmy. Klienci konfigurują adresy IPv6 zgodnie z oczekiwaniami. Jednak klienci nie otrzymują adresu serwera DNS i informacji o nazwie domeny skonfigurowanych w puli DHCP. Co może być przyczyną problemu?

Adres serwera DNS nie znajduje się w tej samej sieci, w której znajdują się klienci.
Klienci nie mogą komunikować się z serwerem DHCPv6, o czym świadczy liczba aktywnych klientów wynosząca 0.
Interfejs GigabitEthernet nie jest aktywowany.
Router jest skonfigurowany do działania SLAAC DHCPv6. *

20 
Hostowi w sieci LAN 10.10.100.0/24 nie jest przypisywany adres IPv4 przez korporacyjny serwer DHCP o adresie 10.10.200.10/24. W jaki sposób inżynier sieci może najlepiej rozwiązać ten problem?

Wydaj polecenie ip helper-address 10.10.100.0 na interfejsie routera, którym jest brama 10.10.200.0/24.
Wydaj polecenie default-router 10.10.200.10 w monicie konfiguracji DHCP na routerze bramy sieci LAN 10.10.100.0/24.
Wydaj polecenie ip helper-address 10.10.200.10 na interfejsie routera, który jest bramą 10.10.100.0/24. *
Wydaj polecenie sieci 10.10.200.0 255.255.255.0 w wierszu konfiguracji DHCP na routerze LAN 10.10.100.0/24 .

21 
Która metoda przydzielania adresów DHCPv4 przypisuje adresy IPv4 na ograniczony okres dzierżawy?

wstępna alokacja alokacja
ręczna alokacja
automatyczna alokacja
dynamiczna *

22


Umieść opcje w następującej kolejności: 
[+] Krok 2  [+] Krok 1  – brak punktacji –  [+] Krok 3  – brak punktacji –[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

23 
Administrator chce skonfigurować hosty tak, aby automatycznie przypisywały sobie adresy IPv6 za pomocą komunikatów Reklamy routera, ale także aby uzyskiwały adres serwera DNS z serwera DHCPv6. Którą metodę przypisania adresu należy skonfigurować?

Bezstanowy RAA i EUI-64
DHCPv6
bezstanowy DHCPv6 *
SLAAC

24 
Firma korzysta z metody SLAAC do konfigurowania adresów IPv6 dla stacji roboczych pracowników. Administrator sieci skonfigurował adres IPv6 w interfejsie LAN routera. Status interfejsu to UP. Jednak stacje robocze w segmencie LAN nie uzyskały poprawnego prefiksu i jego długości. Co jeszcze należy skonfigurować na routerze podłączonym do segmentu LAN, aby stacje robocze mogły uzyskać informacje?

R1 (config-if) # ipv6 i other-config-flag
R1 (config-if) # ipv6 włącz
R1 (config) # ipv6 dhcp pool <nazwa puli>
R1 (config) # ipv6 unicast-routing *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *